Historik

Förutom att kontinuerligt fungera som gudstjänstkör i Lextorps församling i Trollhättan och att regelbundet ge egna konserter runtom i Västsverige, så har kören genomfört flera olika egna projekt. Här presenteras ett urval av dessa.


1999 -
Björn Afzelius-projekt