Bokningar

För att boka Trollhättan Gospel, kontakta någon av följande personer:

• Körledare/ordförande Henrik Mossberg
  tel./fax 0520-816 84, e-post: info@trollhattangospel.se

• Sekreterare Anna Stjärnered
  tel. 0520-356 33

• Kassör Marieth Olsen
  tel. 0520-762 18